WESTVIK.ORG /VIDEOER /KJERINGA OPEN English
Kjeringa open 2011.
Se også her.